Cho hình trụ có bán kính đáy \(R = 8\,cm\) và diện tích toàn phần \(564\pi \)\(c{m^2}\) . Tính chiều cao của hình trụ.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook