Cho hình vẽ dưới đây với \(\widehat {xOy}\) là góc nhọn. Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook