Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định đúng nhất:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook