Cho khí X đi qua dung dịch KI có pha thêm hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh. X là khí nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook