Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bằng a, cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc $45{}^\circ .$ Tính thể tích của khối chóp S. ABCD.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook