Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch X. Các muối trong X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook