Cho \(m\) bất kỳ, chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook