Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó : E1 = 8V; r1 = 1,2Ω; E2 = 4 V; r2 = 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB = 6V.

Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết chiều của nó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook