Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $S$ , chiều cao là $h$ . Hỏi công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook