Cho phản ứng: KX rắn + H2SO4 đặc, nóng → K2SO4 + HX khí. KX có thể là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook