Cho phép tính:" /> Cho phép tính:" />

Cho phép tính: \( 5 \times 8 - 17= . . .\)

Số thích hợp để điền vào chố chấm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook