Cho phương trình $ax + b = 0$. Chọn mệnh đề đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook