Cho số phức \(z\). Đẳng thức nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook