Cho tam giác \(ABC\) có \(BC = 5cm\), \(AC = \,1\,cm\) và độ dài cạnh \(AB\) là một số nguyên. Tam giác \(ABC\) là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook