Cho tam giác $ABC$ có đường cao $AH$ và nội tiếp trong đường tròn tâm $(O)$, đường kính $AD.$ Khi đó tích $AB.AC$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook