Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AC = 3,AB = 4\). Khi đó \(\cos B\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook