Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ . Về phía ngoài tam giác, vẽ các hình vuông $ABDE,ACFG,BCHI$ . Chọn khẳng định đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook