Cho tam giác đều \(ABC\) cạnh bằng \(2cm.\) Tính bán kính \(R\) của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook