Cho tam giác đều $ABC$ . Tìm quỹ tích các điểm $M$ nằm trong tam giác đó sao cho \(M{A^2} = M{B^2} + M{C^2}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook