Cho tập $A \ne \emptyset $ . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook