Cho tia \(On\) là tia phân giác của \(\widehat {mOt}\). Biết \(\widehat {mOn} = {55^0}\), số đo của \(\widehat {mOt}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook