Cho tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oy\). Tia \(Ox\) nằm giữa hai tia \(Oz;Ot\). Chọn kết luận đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook