Cho tứ giác $ABCD$ có \(BC = CD\) và $DB$ là tia phân giác của góc \(D\). Chọn khẳng định đúng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook