Cho \(z = 1 + \sqrt 3 i\). Tìm số phức nghịch đảo của số phức \(z\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook