Chọn cặp phương trình không tương đương trong các cặp phương trình sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook