Chọn câu trả lời đúng: Cho hình bên, biết \(DE{\rm{//}}AC\), tìm \(x\) :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook