Chọn câu trả lời đúng. Gia tốc của chuyển động tròn đều:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook