Chọn câu trả lời sai . Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook