Chọn đáp án sai? Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc \(a = 4m/{s^2}\) có nghĩa là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook