Chọn phát biểu đúng.

Cân bằng bền là loại cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook