Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook