Chọn phát biểu sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động của chất điểm trên một đường thẳng và:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook