Chọn phát biểu sai: Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook