Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook