Có \(35\) viên" /> Có \(35\) viên" />

Có \(35\) viên bi chia đều cho \(5\) bạn. Mỗi bạn được nhận số viên bi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook