Có những nhà khoa học nào trong lĩnh vực vật lí đã phát minh ra điện ở cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook