Con đường nào được mệnh danh là “con đường chết” của thực dân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook