" /> " />

Con hãy tìm từ có nghĩa trái ngược với từ lười biếng trong câu sau :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook