“Con ơi mẹ bảo con này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”

Câu ca dao trên phản ánh hiện trạng gì dưới thời Nguyễn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook