Công thoát electron của một kim loại là \[A\text{ }=\text{ }7,{{64.10}^{-19}}J\] . Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook