Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và 3 chữ số đó đôi một khác nhau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook