Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook