Cuộc chiến đấu nào của quân nhân Việt Nam đã tạo điều kiện để cả nước đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook