Cuộc tiến công nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook