Đặc điểm chỉ có ở người không có ở động vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook