Đặc điểm cơ bản của nông nghiệp Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook