Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung cho các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook