Dẫn V lít (đktc) khí SO2 vào 200 ml dung dịch KOH 1M thu được 12 gam muối KHSO3. Vậy V có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook