Đặt vật sáng cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook