Đâu không phải là điểm mới, tiến bộ của hiệp định Pari (1973) so với hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook